หมึกบั้ง

สินค้า ไซส์ แพ็ค น้ำหนัก / กล่อง

หมึกบั้ง A 9999
(ก่อนเกรส)
10*1 kg. 10
หมึกบั้ง A 9999
(หลังเกรส)
10*1 kg. 10
หมึกบั้ง B 10*1 kg. 10
หมึกบั้ง B (SNF)    (ก่อนเกรส) 10*1 kg. 10
หมึกบั้ง B (SNF)
(หลังเกรส)
10*1 kg. 10
หมึกบั้ง C 10*1 kg. 10
หมึกบั้ง C (ก่อนเกรส) 10*1 kg. 10
หมึกบั้ง C (หลังเกรส) 10*1 kg. 10

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หมึกบั้ง”

Your email address will not be published. Required fields are marked *