หมึกกล้วย

สินค้า ไซส์ แพ็ค น้ำหนัก / กล่อง

หมึกกล้วย U2,U3 4*5 kg. 20
หมึกกล้วย U5 10*1 kg. 10
หมึกกล้วย(ก่อนเกรส) U5 10*1 kg. 10
หมึกกล้วย(หลังเกรส) U5 10*1 kg. 10
หมึกกล้วย 3/6 10 kg. 10
หมึกกล้วย 3/6, 6/10 6*2 kg. 12
หมึกกล้วยติดไข่ 6/10 9.5 kg. 9.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หมึกกล้วย”

Your email address will not be published. Required fields are marked *