คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ชาวเลลงมือ รัฐสนับสนุน

คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ชาวเลลงมือ รัฐสนับสนุน

คืนปูม้าสู่ทะเลไทย ชาวเลลงมือ รัฐสนับสนุน “ชาวบ้านพุมเรียง มีอาชีพหลักทำประมงพื้นบ้านมีรายได้หลักจากากรจับปูม้าขาย ออกเรือห่างฝั่ง 2-3 ไมล์ทะเล แล้วใช้อวนลาก อวนรุน จับปูม้าที่อยู่ใกล้ชายฝั่งตัวเล็กตัวใหญ่จับได้หมด แต่ละครั้งได้ปูม้า 30-50 กก.กระทั่งปี 2548...