เกี่ยวกับเรา

           บริษัท ขายดีซีฟู้ดส์ จำกัด ได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2548 โดยเริ่มจากการขายสินค้าประเภทวัตถุดิบสินค้าสด เน้นส่งขายให้กับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานครและปริมณทล จนกระทั่งในปี 2550 บริษัทได้มีการขยายกิจการ โดยเพิ่มการนำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเลโดยตรงจากต่างประเทศ มีการสร้างห้องเย็นเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าที่นำเข้าและสินค้าที่รอการจำหน่าย มีรถตู้ห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าในระหว่างการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า รวมถึงได้มีการขยายตลาดการซื้อขายให้กว้างขวางมากขึ้น โดยเพิ่มในส่วนของการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ โรงงาน ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในปัจจุบันบริษัทขายดีซัฟู้ด มีการขายสินค้าไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ทีมงานของเรา