ฝันทำอันดามันเสมือน “บ่อปลายักษ์”

เพราะตั้งแต่ดั้งเดิม ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรทำนาทำไร่ หาเลี้ยงชีวิตมาอย่างยาวนาน….!

จนเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไป พื้นที่ทำการเกษตรลดน้อยลง แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้เกษตรกรทำเป็น “เกษตรแปลงใหญ่” เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้น้อยลง

ปัจจุบันจึงมีผู้นำแนวทางนี้ ไปใช้ในการทำประมงให้เปลี่ยนผ่านจากยุค 1.0 ไปสู่ยุค 4.0 โดยมี นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษา จ.กระบี่ และหัวหน้าคณะทำงานพลังสมองจังหวัด จัดนำร่องใน จ.กระบี่

เริ่มจากขออนุเคราะห์ความรู้จาก ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เกี่ยวกับการพัฒนาทะเลอันดามัน 4 จังหวัด กระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต ให้เสมือน “บ่อปลายักษ์”

นายชวน เผยว่า ไอเดียนี้เกิดจากการทำประมงแบบเดิมๆ นอกจากทำลายสัตว์ทะเลให้เสียหาย รายได้ชาวประมงยังลดลงตามมา เมื่อรัฐบาลทราบโครงการนี้ จึงอนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ให้เบื้องต้น 26 ล้านบาท

ขณะที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ผศ.ดร.อนัญญา เจริญนิพัทธ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง เดินหน้าส่งเสริมชาวประมงได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำประมงสมัยใหม่ Smart Farming และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเป็นตัวช่วยเสริมการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการทำประมงด้วยความรับผิดชอบ

เป้าประสงค์ 6 ประการ คือ 1.การยกระดับชาวประมงให้เป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 300 ราย 2.ให้ได้ต้นแบบการบริหารจัดการสินค้าประมงที่มีต้นทุนน้อยลง 3.สินค้าสัตว์น้ำมีคุณภาพมาตรฐานเพิ่มขึ้น

จนเมื่อสมาคมและองค์กรประมงท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจะช่วยให้มาตรฐานการผลิตของชาวประมง เพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 70 อย่างแน่นอน

แม้ทุกอย่างพร้อมทั้งกำลังเงินและความร่วมมือ การเนรมิตทะเลอันดามันให้เสมือนเป็น “บ่อปลายักษ์” จะสำเร็จหรือไม่ยังไม่รู้ แต่อย่างน้อยก็คงได้เห็นอะไรดีๆขึ้นมาบ้าง และดีกว่านั่งบ่นไปวันๆ…!

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1243224