เลยตามเลย

กรณีรัฐบาล คสช.จะทุ่มงบ 3,000 ล้านบาท รับซื้อเรือประมงเก่า 680 ลำ เพื่อแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย เพื่อปลดใบเหลืองอียูและเพื่อลดจำนวนเรือประมงให้เหมาะสมกับปริมาณปลาในทะเล

“แม่ลูกจันทร์” เคยทักท้วงด้วยความหวังดีว่าการที่รัฐบาลจะควบคุมปริมาณเรือประมงให้เหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ำทะเล เพื่อยกระดับการประมงไทยให้ได้มาตรฐานไอยูยูเป็นเรื่องน่าชื่นชม

แต่จำเป็นหรือไม่?จำเป็นขนาดไหน? ที่รัฐบาล คสช.ต้องใช้เงินภาษีประชาชนถึง 3,000 ล้านบาท ไปรับซื้อเรือประมงเก่า 680 ลำ ซึ่งเป็นเรือที่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง เป็นเรือที่จอดไว้เฉยๆ เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีราคา??

ปัญหาต่อไปคือ เรือประมงเก่า 680 ลำ มูลค่า 3,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลบิ๊กตู่จะรับซื้อต่อจากเจ้าของเรือ เมื่อซื้อมาแล้ว รัฐบาลจะเอาไปทำอะไรต่อไป? จะเอา?ไปจอดเก็บไว้ที่ไหน? และจะให้ใครเป็นผู้รักษาดูแล??

คำถามต่างๆ ข้างต้น ยังไม่มีคำชี้แจงจากรัฐบาลให้หมดปัญหาคาใจ

(สงสัยจะเป็นความลับทางราชการ)

แต่มีคำยืนยันจาก “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รองนายกฯ ผู้กำกับดูแลแก้ปัญหาการประมง เปิดเผยว่า กำลังเสนอ ครม.เพื่อขออนุมัติอัดฉีดงบ 3,000 ล้านบาท รับซื้อเรือประมงเก่าจำนวน 680 ลำ

แยกเป็นเรือประมงขนาดกลาง 409 ลำ และเรือประมงขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 150 ตันกรอสขึ้นไป) อีก 271 ลำ

กำหนดราคารับซื้อเรือตามสภาพจริง

แต่ไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของราคากลาง

แสดงว่ารัฐบาลตัดสินใจเด็ดขาดจะทุ่มงบ 3,000 ล้านบาท ซื้อเรือประมงเก่า 680 ลำ อย่างแน่นอน!!

ส่วนรัฐบาลจะเอาเรือประมงเก่า 680 ลำ ไปทำอะไรต่อไป??

พล.อ.ฉัตรชัย ยังไม่เผยรายละเอียดให้ครบถ้วนกระบวนความ

ล่าสุด “แม่ลูกจันทร์” เพิ่งได้รับจดหมายชี้แจงจาก “นายมงคล สุขเจริญคณา” ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องนี้พอดี

สรุปใจความว่า โครงการรับซื้อเรือประมงของรัฐบาลเกิดจากมาตรการแก้ปัญหาการประมงเร่งด่วนเมื่อปี 2558 ที่มีคำสั่ง คสช.ให้เรือประมงทุกลำต้องไปจดทะเบียนตรวจสภาพเรือ และขอใบอนุญาตทำการประมงภายในเวลา 30 วัน

ทำให้เรือประมงบางส่วนที่ไปยื่นขอใบอนุญาตและตรวจสอบสภาพเรือไม่ทันตามกำหนด ต้องถูกล็อกเรือ ยกเลิกทะเบียนเรือ ไม่สามารถทำประมงได้อีกต่อไป

ต่อมาในปี 2559 รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการจะรับซื้อเรือประมงเก่าที่มีปัญหาจากเอกชนเจ้าของเดิม

โดยเรือประมงเก่าทั้ง 680 ลำ ที่จะขายให้รัฐบาลไม่ใช่เรือเถื่อน ไม่ใช่เรือที่ถูกยึดเป็นของกลาง เป็นเรือที่มีทะเบียนถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง

หรือเรือประมงที่มีใบอนุญาตทำประมง แต่เจ้าของเรือไม่ประสงค์จะทำอาชีพประมงต่อไป จึงนำทะเบียนเรือไปฝากไว้กับกรมเจ้าท่า เพื่อรอขายคืนให้รัฐบาล

ประธานสมาคมการประมงยังกรุณาส่งภาพถ่ายเรือประมงที่ขึ้นบัญชีขายคืนรัฐบาลเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าเรือประมงเหล่านี้มีทะเบียนถูกต้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตทำประมง ต้องขาดทุนป่นปี้มา 3 ปีเต็มๆ

“แม่ลูกจันทร์” อ่านจดหมายชี้แจงจากประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้ว เพิ่งทราบความจริงว่ารัฐบาลบิ๊กตู่ไปตก ปากรับคำจะรับซื้อเรือประมงเก่า 680 ลำ ตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา

ในเมื่อหลวมตัวไปตกลงไว้อย่างนี้ รัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามสัญญา

คือเอาเงินภาษีประชาชน 3,000 ล้านบาท ไปซื้อเรือประมงเก่า 680 ลำ เอาไปจมทะเลทำเป็นปะการังเทียม!!??

จบแค่นี้…ไม่ต้องวิจารณ์เพิ่มเติม.

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1363529