เรือไดหมึกประจวบฯ ขอถาม จะเอายังไง บังคับใช้หลอดไฟ 40 วัตต์

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือไดหมึก ประจวบคีรีขันธ์ เรียกร้องผ่อนผันจำนวนหลอดไฟไดหมึก เหตุเปลี่ยนใหม่ต้นทุนเพิ่ม หลอดเล็กไส้หลอดขาดง่าย ชี้ออกกฎไม่สอดคล้องกับวิถีคนทำประมง

วันที่ 9 เม.ย.61 กลุ่มประมงพื้นบ้านประเภทเรือไดหมึก จากอำเภอสามร้อยยอด ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย กว่า 300 คน เดินทางรวมตัวกันที่หน้าสวนสาธารณะหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรับฟังคำตอบข้อเรียกร้องเรื่องการใช้จำนวนหลอดไฟในเรือไดหมึก ที่ได้มายื่นหนังสือไปเมื่อ 19 มีนาคม 2561

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ในข้อ 11 ห้ามเรือครอบช้อนยกปลากะตัก ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง และประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเรื่องประเภทเครื่องมือการประมง โดยได้ห้ามใช้กำลังไฟเกิน 3,000 วัตต์ และขนาดหลอดไฟไม่เกินกำลังไฟหลอดละ 40 วัตต์

จากข้อกำหนดดังกล่าว ส่งผลให้ชาวประมงเรือไดหมึกไม่สามารถใช้หลอดไฟขนาดดังกล่าวได้ เนื่องด้วยปัจจุบันชาวประมงติดขนาดหลอดไฟเกิน 100 วัตต์มาแต่ดั้งเดิม การเปลี่ยนหลอดไฟเหลือเพียง 40 วัตต์ จะต้องใช้จำนวนหลอดมากขึ้น และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน มีต้นทุนเพิ่ม 2-3 หมื่นบาทต่อลำ และปัญหากระแสไฟจากเครื่องปั่นไฟที่อยู่บนเรือไม่เสถียรเหมือนกระแสไฟบ้าน ทำให้หลอดไฟขนาดเล็กไส้หลอดขาดง่าย ขณะที่หลอดขนาดใหญ่กำลังไฟสูง สามารถรองรับการขึ้นลงของกระแสไฟได้ดีกว่า การออกประกาศจังหวัดจึงไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

นายศรีรัตน์ วิศิษฏวิรุฬห์ แกนนำกลุ่มประมงไดหมึกจากอำเภอสามร้อยยอด กล่าวว่า ชาวบ้านได้ยื่นเรื่องต่อจังหวัดมาแล้ว 2 ครั้ง ไม่ได้รับการตอบรับ และการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟขนาดเล็กต่ำกว่า 40 วัตต์ ไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง นอกจากต้นทุนสูงแล้ว หลอดไฟก็เสียง่าย การติดตั้งจำนวนหลอดไฟมากยังเป็นการแบกรับน้ำหนักบนเรือ ไม่สะดวกต่อการทำประมง วิถีชีวิตของประมงไดหมึกใช้ขนาดและกำลังไฟมาก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอให้จังหวัดทบทวนและผ่อนผันให้สามารถใช้ไฟขนาดกำลังสูงได้.

 

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1252121